Kategorier
Trappstädning

Genvägar för en BRF-styrelse

Att sitta i en BRF-styrelse kan ibland kännas mycket arbetsamt. De flesta som gör det gör det inte för sitt eget höga nöje utanför att de känner en plikt att ta sitt ansvar för föreningen under en tid. Att förenkla styrelsearbetet är därför något som de flesta vill. Vi ger några tips på hur ni kan få ert arbete att kännas enklare.

Ta hjälp utifrån

Ofta är de som sitter i en BRF-styrelse inga specialister när det kommer till varken fastighetsskötsel eller ekonomi. Det kan därför vara bra att leja ut uppdrag och ta hjälp utifrån till sådant som ni i styrelsen själva inte kan. Idag finns flera som man kan anlita som löpande sköter om er fastighetsskötsel och säger till vad som behöver åtgärdas.

När det kommer till ekonomi finns det revisorer och redovisningskonsulter som är experter på just bostadsrättsföreningar. Det kan vara både lärorikt och mer säkert att ha en sakkunnig som hjälper er med ekonomin.

Förlita er inte på de boendes engagemang

De flesta som bott i en bostadsrätt känner igen städdagar och liknande då det är meningen att de boende frivilligt ska gå ut och rensa i rabatter eller kratta grusgångar. Det kan hända att det fungerar en eller två gånger per år men förvänta er inte mer än det. Är det exempelvis en stor gräsmatta som ska klippas veckovis under sommaren eller trappor som behöver städas två gånger i månaden så är det bättre att anlita ett företag som gör detta. Risken är annars att det kan skapa slitningar grannar emellan. Det finns prisvärda lösningar på både gräsklippning och trappstädning i Göteborg.

Regelbundna och täta möten

En självklarhet för många men inte för alla. Att ha regelbundna och täta möten gör att ni kan avhandla både sådant som är akut och mer löpande arbete. Boka in årets alla möten på en och samma gång så gör det inte heller något om ett blir inställt. Läs mer om trappstädning på denna sajt: trappstädninggöteborg.nu

Kategorier
Trappstädning

Sköt bostadsföreningen korrekt

För att få fram bästa samverkan och trivsel i en bostadsförening så krävs det lite av de som sitter i styrelsen. De sitter trots allt där av en anledning och då det är de som blivit framröstade på en årsstämma att fatta beslut så gäller det också att dessa är välgrundade. Å andra sidan ska man heller inte lägga allt ansvar på en styrelse heller – de har i vissa fall blivit valda enbart för att ingen annan ställt upp. I sådana lägen får man som boende, helt enkelt, skylla sig själv och kanske inte gnälla så himla mycket. Vad är det då som man ska tänka på och vilka saker är viktigast att de sköts och tas om hand?

Ja, här kan man säga att det till stor del handlar om att verka utan att synas – det vill säga, de jobb som inte syns är allra viktigast. Syns de inte så är detta ett tecken på att de sköts på bästa sätt. Det handlar naturligtvis här om städning av olika former – både trappstädning, städning utomhus, sophantering och städning i tvättstugan. Sådana saker som det alltid bråkas om och ger dålig stämning som sprider sig från dörr till dörr om de inte fungerar.

Ligger det en massa skor, en massa skräp och annat i trapphuset så är detta ett tecken på att trappstädning inte sker på ett tillfredsställande sätt och då bör man som medlem i styrelsen säga upp ansvaret med det företag man anlitat.

Tvättstugan – det eviga problemet

Gällande det sistnämnda alternativet inom städning som måste fungera – nämligen den som sker i tvättstugan – så blir denna väldigt speciell och svår att hantera. Här handlar det nämligen om att medlemmarna på egen hand måste ta sitt eget ansvar och här anlitar man generellt – som vid trappstädning – inte något externt företag för ändamålet. Det finns en anledning till att just tvättstugan – utan någon vidare konkurrens – är det mest konfliktdrabbade området som finns i en bostadsförening, oavsett storlek. Finns det några sätt att få bättre ordning, mindre bråk och färre arga lappar uppsatta i denna tvättstuga?

Nja, detta är svårt att hantera då det handlar om att man måste motivera andra människor att plocka upp efter sig, torka bort luddet från filtret och eventuellt torka golven. Det kommer alltid att vara någon som fuskar och förstör och det kommer alltid att finnas de som är petiga i överkant – något som också, till en viss del, tillhör charmen i en bostadsförening.

Det går att leja in ett företag för tvättstugan på samma sätt som man gör för sin trappstädning – men det kommer garanterat inte att fungera på ett lika bra sätt. Det handlar alltså egentligen bara om att informera, trycka på problemen vid varje möte och verkligen poängtera allvaret i att en tvättstuga missköts. Fungerar inte det då man sitter i en styrelse så finns alltid utvägen att man avgår – det brukar åtminstone skapa en del reaktioner som kan väcka eftertanke. Mer om trappstädning kan du läsa på denna webbsida: stockholmtrappstädning.se