Kategorier
Trappstädning

Genvägar för en BRF-styrelse

Att sitta i en BRF-styrelse kan ibland kännas mycket arbetsamt. De flesta som gör det gör det inte för sitt eget höga nöje utanför att de känner en plikt att ta sitt ansvar för föreningen under en tid. Att förenkla styrelsearbetet är därför något som de flesta vill. Vi ger några tips på hur ni kan få ert arbete att kännas enklare.

Ta hjälp utifrån

Ofta är de som sitter i en BRF-styrelse inga specialister när det kommer till varken fastighetsskötsel eller ekonomi. Det kan därför vara bra att leja ut uppdrag och ta hjälp utifrån till sådant som ni i styrelsen själva inte kan. Idag finns flera som man kan anlita som löpande sköter om er fastighetsskötsel och säger till vad som behöver åtgärdas.

När det kommer till ekonomi finns det revisorer och redovisningskonsulter som är experter på just bostadsrättsföreningar. Det kan vara både lärorikt och mer säkert att ha en sakkunnig som hjälper er med ekonomin.

Förlita er inte på de boendes engagemang

De flesta som bott i en bostadsrätt känner igen städdagar och liknande då det är meningen att de boende frivilligt ska gå ut och rensa i rabatter eller kratta grusgångar. Det kan hända att det fungerar en eller två gånger per år men förvänta er inte mer än det. Är det exempelvis en stor gräsmatta som ska klippas veckovis under sommaren eller trappor som behöver städas två gånger i månaden så är det bättre att anlita ett företag som gör detta. Risken är annars att det kan skapa slitningar grannar emellan. Det finns prisvärda lösningar på både gräsklippning och trappstädning i Göteborg.

Regelbundna och täta möten

En självklarhet för många men inte för alla. Att ha regelbundna och täta möten gör att ni kan avhandla både sådant som är akut och mer löpande arbete. Boka in årets alla möten på en och samma gång så gör det inte heller något om ett blir inställt. Läs mer om trappstädning på denna sajt: trappstädninggöteborg.nu